Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών με ειδικότητες Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης, Σχεδίασης και παραγωγής ενδύματοςΤην Τετάρτη 13/12/2017 πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Επίσκεψη Β, Γ τάξης Ηλεκτρολόγων- Ηλεκτρονικών, Β Εφαρμοσμένων Τεχνών και Γ Σχεδιαστών Εσωτερικών χωρών του σχολείου μας  Μουσείο Ορυκτολογίας κ Πετρολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ                                   […]

Επίσκεψη Β, Γ τάξης ηλεκτρολόγων- ηλεκτρονικών, Β Εφαρμοσμένων τεχνών, Γ ...