Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών με ειδικότητες Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης, Σχεδίασης και παραγωγής ενδύματοςΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΕΙΣ :   12 ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ             ΟΝΟΜΑ                  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1   ΠΕΡΚΟΛΑ     […]

ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ