ΜΑΘΗΤΕΙΑ
«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ».

Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων “Μεταλυκειακού Έτους – ...

Ειδικότερα κατά το τρέχον σχολικό έτος , καταγράφεται συνεχής αύξηση του αριθμού μαθητευόμενων , της τάξεως του  231% , σε σχέση με το σχολικό έτος 2016-17 . Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν: Α. Η  διεύρυνση των διαθέσιμων ειδικοτήτων (από 6 το σχ. έτος 2016-2017, σε 21 την τρέχουσα χρονιά), Β. Η αύξηση του αριθμού των […]

Κατακόρυφη αύξηση των μαθητευομένων αποφοίτων ΕΠΑΛ