Ημερήσια αρχεία: 16 Σεπτεμβρίου 2013


Ειδικότητα – Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών Περιγραφή επαγγέλματος  Ο σπουδαστής με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μαθαίνει να εκτελεί εργασίες σε συσκευές, όργανα, εργαλεία για την ικανοποιητική απόδοση των εργαλειομηχανών. Επίσης μαθαίνει να επισκευάζει και να συντηρεί οικιακά ψυγεία, να τοποθετεί και να συντηρεί κλιματιστικές μονάδες και εγκαταστάσεις Επαγγελματικές προοπτικές ο […]

Ειδικότητα – Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ    Γ΄ ΤΑΞΗ Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους […]

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ