Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2013


Με το πρόγραμμα «Από τον Νότο προς Βορρά. Μία Ευρώπη, πόσοι πολιτισμοί;» το ΕΠΑΛ Καισαριανής δημιούργησε το 1ο του πρόγραμμα eTwinning. Δύο εκπαιδευτικοί και δεκαέξι μαθητές και μαθήτριες, ξεκίνησαν σε συνεργασία με το σχολείο του Aarden στην Δανία μια ανταλλαγή δεδομένων για την κουλτούρα της κάθε χώρας, τη θέση και […]

Το ΕΠΑΛ Καισαριανής στο eTwinning!