Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2015… Η σχολική φοβία ή πιο σωστά, η ονο?αζό?ενη άρνηση στη σχολική φοίτηση, διαφωτίζει τις ψυχοσω?ατικές προεκτάσεις των εφηβικών φόβων. Το νέο άτο?ο, που αισθάνεται απελπισία και φόβο σχετικά ?ε κάποιο θέ?α φοίτησης στο σχολείο, ε?φανίζει σω?ατικά συ?πτώ?ατα για τα οποία δεν υπάρχει κα?ία ιατρική ερ?ηνεία…. Εδώ όλο το άρθρο: […]

H άρνηση στη σχολική φοίτηση


Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, ως εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» ο οποίος ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ν.4310/8-12-2014, άρθρο 72) Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν […]

Διάρθρωση σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου21/11/15- Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης σε Συνέδριο (παρουσίαση του πολιτιστικού προγρ.»ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ» (Κολέγιο PIERCE) 29/11/15 Εκπαιδευτική επίσκεψη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» Μουσείο Ορυκτολογίας & Πετρολογίας ΕΚΠΑ (29/11/2015) 4/12/15 Εκπαιδευτική επίσκεψη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» Στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Eκπαιδευτικές επισκέψεις- Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης