Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2015


Understanding Autism: A Guide for Secondary School Teachers (Part 1) | Research Autism The first of four segments («Characteristics») in Understanding Autism: A Guide for Secondary Teachers. The DVD is designed to provide general education teachers with strategies for supporting their middle and high school students with autism. https://youtu.be/4yAAOI6JUsM 

A Guide for Secondary School Teachers : Understanding Autism


Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, ως εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» ο οποίος ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ν.4310/8-12-2014, άρθρο 72) Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν […]

Διάρθρωση σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου


21/11/15- Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης σε Συνέδριο (παρουσίαση του πολιτιστικού προγρ.»ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ» (Κολέγιο PIERCE) 29/11/15 Εκπαιδευτική επίσκεψη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» Μουσείο Ορυκτολογίας & Πετρολογίας ΕΚΠΑ (29/11/2015) 4/12/15 Εκπαιδευτική επίσκεψη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» Στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Eκπαιδευτικές επισκέψεις- Τμήμα Συντήρησης Εργων Τέχνης