Ημερήσια αρχεία: 2 Απριλίου 2016


Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα MEGA-VET, στα πλαίσια του Erasmus+ ξεκινά με τον διεθνή διαγωνισμό λογότυπου, που θα δέχεται συμμετοχές έως 30/5/2016. Μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε κερδίσει σαν χώρα έναν πέρσι (e-VET project) και φέτος ο ανταγωνισμός μεγαλώνει! Ετοιμάστε τα μολύβια και τα ποντίκια σας!  

Διαγωνισμός επιλογής λογότυπου