Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2016


Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας https://www.dyslexia.gr/index.php/dyslexia/dyslexia Τι είναι δυσλεξία;   Η Δυσλεξία είναι μια δυσκολία νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσης με κληρονομική προδιάθεση. Επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας.   Οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη τους ότι υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες αναφορικά με την Δυσλεξία […]

Δυσλεξία (Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσκολίες στη Γραπτή Επεξεργασία, Μαθησιακές Δυσκολίες ...


Διαταραχές λόγου και ομιλίας και γενικές μαθησιακές δυσκολίες  https://www.dyslexia.gr/index.php/learning-disabilities/diataraxes-logou Στην κλινική πράξη βλέπουμε συχνά ότι οι διαταραχές λόγου και ομιλίας που παρουσιάζουν αρκετά παιδιά έχουν σαν αποτέλεσμα αντίστοιχες δυσκολίες στη μάθηση στο σχολικό πλαίσιο αργότερα με την είσοδό τους στη δημοτικό σχολείο. Η δυσκολία κατανόησης του προφορικού λόγου ή η […]

Διαταραχές λόγου και ομιλίας και γενικές μαθησιακές δυσκολίες