Μηνιαία αρχεία: Ιούλιος 2017ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ για υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων 2017 Μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ – υποβολή Μηχανογραφικών ως και Τρίτη 18-7-2017


υποψήφιοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού ’17-’18 με πανελ.εξετ. τ ΥΠΠΕΘ http://www.yen.gr/  https://www.facebook.com/pg/epalkaisarianis/posts/?ref=page_internal

υποψήφιοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού ’17-’18