Ημερήσια αρχεία: 21 Οκτωβρίου 2017


“ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ”… Ο “Σύμβουλος καθηγητής”, Η ενισχυτική συν-διδασκαλία στα Μαθηματικά και την Γλώσσα και Οι καινοτόμες δράσεις..

“ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ”… “Σύμβουλος καθηγητής”, ενισχυτική συν-διδασκαλία ...