Ημερήσια αρχεία: 8 Ιανουαρίου 2018


Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιδρύματος της Βουλής “ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΊΤΕ!” στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, επισκεφθήκαμε τον ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής “ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ”

Εκπ. επίσκεψη του Α1 – ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ