Ετήσια αρχεία: 2020Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων Ημερ ΕΠΑΛ 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για Μαθητές ΕΠΑΛ 2021 ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 – Αίτηση Δήλωσης με υποδείγματα


Οδηγίες εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην πλατφόρμα Webex Meetings (βίντεο) Οδηγίες εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην πλατφόρμα Webex Meetings (κείμενο) Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για εκπαιδευτικούς (κείμενο)

Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση πλατφόρμα Webex Meetings