“Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” – πιλοτικό στο σχολείο μας


“Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” – πιλοτικό στο σχολείο μας

Δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ,

αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία (μεταξύ των οποίων και το Σχολείο μας)

εικ. από http://www.edulll.gr/?p=33080