Ειδικότητα – Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού


Ειδικότητα – Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος

  • Ο σπουδαστής με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μαθαίνει να τοποθετεί, να συντηρεί και να επισκευάζει συστήματα και μηχανήματα ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε κατοικίες, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλους χώρους.
  • Επίσης ο σπουδαστής εκπαιδεύεται σε εργασίες εγκατάστασης, να μελετά τα σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και τις σχετικές οδηγίες.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού μπορεί :

  • Να εισαχθεί σε ανάλογο ΤΕΙ μετά από εξετάσεις.
  • Να εγγραφεί σε ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας για την απόκτηση Διπλώματος ύστερα από φοίτηση και πιστοποίηση.
  • Να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ως συντηρητής.
  • Ακόμα, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες εμπορίας κλιματιστικών ή σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών συσκευών.
  • Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει το δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση


Διδασκόμενα μαθήματα

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ


ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μηχανική-Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3E
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
Τεχνολογία Κατεργασιών 2Θ + 4Ε
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας 2Θ+3E
ΣΥΝΟΛΟ 18

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Εγκαταστάσεις Ψύξης 2Θ+7 Ε
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 3 ( Θ + Ε )
Συμπιεστές 2 ( Θ + E )
Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ
23