Τομέας Οχημάτων


ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση αποκτά δεξιότητες ώστε να:

  • ασχολείται με τη γενική κατάσταση του αυτοκινήτου και ειδικότερα με τον έλεγχο, τη συντήρηση
  • την επισκευή των κινητήρων,
  • τα συστήματα οδήγησης, πέδησης (φρένα),
  • και τη μετάδοση της κίνησης.

Επαγγελματικές προοπτικές
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου μπορεί να εργαστεί σε:

  • Συνεργεία αυτοκινήτων
  • Αυτοκινητοβιομηχανίες
  • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
  • Ναυπηγοεπισκευαστικές Εταιρείες
  • Μεγάλες βιομηχανίες που διαθέτουν οχήματα
  • Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

 

 
Διδασκόμενα Μαθήματα
Στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθητές διδάσκονται τα γενικά μαθήματα του Τομέα Οχημάτων

 

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2 Θ
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι 2Θ+4Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι 3Θ+4Ε
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου 3 (Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ 18

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ 3Θ+4 Ε
Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ 3Θ+4Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 6 ( Θ + Ε )
ΣΥΝΟΛΟ 23