Ειδική Θεματική Δραστηριότητα – Β’Πληροφορικής 2013-2014


Ειδική Θεματική Δραστηριότητα – Β’Πληροφορικής 2013-2014

Στα πλαίσια του μαθήματος Ε.Θ.Δ. , το σχολικό έτος 2013-2014, οι μαθητές της Β’ Πληροφορικής εκπόνησαν εργασία-έρευνα με θέμα το Ελεύθερο Λογισμικό. Στο πλαίσιο της Ε.Θ.Δ. έγιναν δύο ομιλίες-παρουσιάσεις που είχαν πολύ ενδιαφέρον για τους μαθητές: στην πρώτη,Ιανουάριο 2014,  έγινε ενημέρωση από τον μαθητή της Β’ Πληροφορικής Μάρκο Λεϊμονή για τις κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού. Η δεύτερη έγινε Φεβρουάριο 2014, πάλι στο χώρο του σχολείου με ομιλιτές από την ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρία ΕλεύθερουΛογισμικού/ Λογισμικού ανοικτού κώδικα) και HEL.L.U.G (Ένωση χρηστών και φίλων Linux Ελλάδας.

Εδώ θα δείτε την Παρουσίαση σε LibreOffice Impress

εθδ-ΒΠ2 14-5-14

Επίσης οι μαθητές δημιούργησαν σχετική Αφίσσα:

ΕΘΔ2014αφισα