Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης»


Παράταση ημερομηνίας υποβολλής αιτήσεων: Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).