Μιά Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Ιστοσελίδα


H ιστοσελίδα που δημιούργησαν τα πιλοτικά σχολεία του προγράμματος “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ” για την διάχυση και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων σχολείων στις δράσεις!

 

Ιστοσελίδα ΜΝΑΕ