Παρουσίαση σύνθεσης & λειτουργίας σύγχρονου Η/Υ – Τομέας Πληροφορικής


Δραστηριότητα σύνθεσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου Η/Υ από τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ