Σχέδια Δράσης στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε 2018-19


Στα πλαίσια των σχεδίων δράσης της  ΜΝΑΕ, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 :

1. αλλάξαμε τους προβολείς νυκτερινού φωτισμού του σχολείου μας, σε LED που τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά panels. Καταφέραμε να εξοικονομήσουμε την ενέργεια που κατανάλωναν οι 6 προβολείς των 250Watt o καθένας, επί 10ώρες τουλάχιστον μέσο όρο την ημέρα, κάθε ημέρα του χρόνου και να δείξουμε στους μαθητές μας ότι υπάρχουν απλές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν το ενεργειακό μας αποτύπωμα κι εν γένει την συμπεριφορά μας.

2.  Ο Τομέας Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας σε συνεργασία με τον Τομέα Πληροφορικής προχωρούν στην κατασκευή ενός 3D-Εκτυπωτή.