ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020


Μηχανολογιας

Ο/Η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Αττικής του Πίνακα , τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4186/2013, όπως ισχύει (Α’ 193): α) να είναι κάτοχοι

α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, του Ν. 4186/2013 ή του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

α2) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή

α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει, β) να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014) ή άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. α/α ΕΠΑΛ Ν.3475/2006 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 ΕΠΑΛ Ν.4386/2016 Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών (Πράξεις Ι.Ε.Π.)

1 Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2 Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

4 Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων  Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

5 Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

6 Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Τεχνικός Οχημάτων Τεχνικός Οχημάτων Τεχνικός Οχημάτων

7 Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

8 Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

9 Σχεδιαστών Δομικών Έργων Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

10 Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

11 Βοηθών Νοσηλευτών Βοηθός Νοσηλευτή Βοηθός Νοσηλευτή Βοηθός Νοσηλευτή 12 Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

13 Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

14 – Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

15 – Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης

16 Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνών 17 – Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

18 Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

19 Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

20 – Βοηθός Φαρμακείου Βοηθός Φαρμακείου Βοηθός Φαρμακείου

21 – Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης

22 Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

23 – Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)

24 – Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας

25 Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός ζυθοποιίας

26 – Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση (συνημμένο έντυπο αίτησης) στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και έως 14.00, και τα ΕΠΑ.Λ να προχωρήσουν στην καταχώριση των αιτήσεων αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ του επισυναπτόμενου Πίνακα μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00. Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση. Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia@sch.gr. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi2/mathiteia/odigos-efarmogis).

Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο. Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφο : 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

3. ταυτότητας

4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ

5. αποδεικτικού ΑΦΜ*

6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

B) Υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας