Υπεύθυνη Δήλωση μη προσμέτρησης απουσιών Μαθητή/τριας λόγω Covid-19


Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα της μη προσμετρούμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο(Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 1765/08-05-2020).

Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών θα πρέπει να ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ μια υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα που θα αναγράφεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».
Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το gov.gr, και στην συνέχεια να αποσταλεί στο mail του σχολείου
1epal-kaisar@sch.gr ή να κατέβει από εδώ να συμπληρωθεί και να προσκομιστεί στο σχολείο.