Σχέδια Δράσης στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε 2019-20


Υποδράση 1η

Μετατροπή αίθουσας διδασκαλίας σε αίθουσα Τεχνολογίας

Σκοπός: Σκοπός της Υποδράσης είναι  η συνεργασία μαθητών διαφόρων ειδικοτήτων για την μετατροπή μιας αίθουσας διδασκαλίας σε αίθουσα τεχνολογίας

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Στο μάθημα της  ερευνητικής εργασίας στην τεχνολογία, οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με την έρευνα και με απλές κατασκευές. Η διδασκαλία του μαθήματος σε μια απλή αίθουσα διδασκαλίας αφαιρεί τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν και να ερευνήσουν στη διάρκεια του μαθήματος με αποτέλεσμα οι εργασίες του μαθήματος να γίνονται εξ ολοκλήρου στο σπίτι χωρίς την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

 Για το λόγω αυτό θέλαμε να μετατρέψουμε μια αίθουσα διδασκαλίας σε αίθουσα αποκλειστικής χρήσης για τα μαθήματα «Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ Τάξης.

Υποδράση 2η

Κατασκευή εργαστηριακής αντλίας θερμότητας

Σκοπός: : Σκοπός της Υποδράσης είναι  η συνεργασία μαθητών διαφόρων ειδικοτήτων για την κατασκευή αντλίας θερμότητας

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Οι μαθητές του Α1 τμήματος στο μάθημα της Τεχνολογίας εξέφρασαν το ενδιαφέρον να πραγματοποιήσουν κάποια τεχνική κατασκευή στο χώρο του Εργαστηριακού Κέντρου.

Στο τομέα της Β μηχανολογίας και στην ειδικότητα της Γ «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους εργάζονται για την κατασκευή πειραματικών ψυκτικών διατάξεων που θα χρησιμοποιήσουν για τα εργαστηριακά μαθήματα της Β και Γ τάξης και δέχτηκαν μια από τις πειραματικές ψυκτικές μονάδες που κατασκευάζουν να την κάνουν μαζί με το τμήμα Α1.

  Η αντλία θερμότητας είναι ένα μηχάνημα που παράγει θέρμανση και ψύξη καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Βασίζει τη λειτουργία της στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμού. Τα κύρια εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου είναι ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής , η εκτονωτική βαλβίδα και ο Εξατμιστής. Υπάρχουν σωληνώσεις που συνδέουν τα κύρια εξαρτήματα καθώς και διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα και ψυκτικό υγρό.

  Η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πώς θα συνδέονται τα επιμέρους εξαρτήματα.

Υποδράση 3η

Πειραματική ανεμογεννήτρια

Σκοπός: Η ανάδειξη της “πράσινης ενέργειας”  και κάθε συναφούς διαθέσιμης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας, ως αναγκαιότητα της διασφάλισης της ποιότητας της καθημερινότητας της ζωής μας, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή.

Υποδράση 4η

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Σκοπός: Στο σχολείο μας θα φιλοξενηθεί μια έκθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θα πραγματοποιηθούν δράσεις για να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία τους. Οι μαθητές της Α’ τάξης εξέφρασαν το ενδιαφέρον να συναρμολογήσουν έναν δικό τους σύγχρονο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε συνεργασία με τον Τομέα Πληροφορικής.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Οι μαθητές της Α’ Τάξης στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής – Τεχνολογία», και με την βοήθεια των μαθητών του Τομέα Πληροφορικής και της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων Η/Υ, θα εμπλακούν στην συναρμολόγηση ενός σύγχρονου Η/Υ. Ο Υπολογιστής αυτός θα χρησιμοποιηθεί και για την υποστήριξη της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας, προβάλλοντας σχετικά βίντεο και ταινίες σχετικά με την Ιστορία των Η/Υ. Στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της αίθουσας Τεχνολογίας που σκοπεύουμε να δημιουργηθεί.

Υποδράση 5η

Εκπαιδευτική Ρομποτική – Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή Arduino

Σκοπός: Οι μαθητές διδάχθηκαν τη χρήση του μικροελεγκτή arduino. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη ελεύθερη πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών, ανοιχτού κώδικα. Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που αποφεύγει εμπόδια.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

 Οι μαθητές τις Α τάξης στα πλαίσια των μαθημάτων Τεχνολογίας και πληροφορικής σε συνεργασία με μαθητές της Β και Γ τάξης του Τομέα της Πληροφορικής  κατασκεύασαν ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που αποφεύγει εμπόδια.

Για να το πετύχουν αυτό οι μαθητές διδάχθηκαν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής καθώς και προγραμματισμού μέσα από απλές δραστηριότητες, όπου θα χρησιμοποιούν τον μικροελεγκτή arduino για την επεξεργασία δεδομένων από διάφορους αισθητήρες και τον έλεγχο διαφόρων στοιχείων.

Επεκτάσεις: Οι μαθητές διερεύνησαν την δυνατότητα κατασκευής ενός μετεωρολογικού σταθμού, ενός συναγερμού και ενός συστήματος αυτοματισμού για το σπίτι.