Το πρόγραμμα του σχολείου μας για την Πέμπτη 30/9 και την Παρασκευή 1/10


Το πρόγραμμα του σχολείου μας για την Πέμπτη 30/9 και την Παρασκευή 1/10. Εφόσον το σχολείο μας δεν λειτουργήσει δια ζώσης (λόγω κατάληψης) θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία μέσω Webex (τηλεκπαίδευση), όπως ορίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα links (σύνδεσμοι) των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών θα σταλούν στα mails που έχετε δηλώσει κατα την εγγραφή των μαθητών.

Πρόγραμμα-1-ΕΠΑΛ-Καισαριανής-από-27_9_21