Εγγραφές στο Επαγγελματικό Λύκειο


Back to schoolΠροϋποθέσεις Εγγραφής

Στην Α’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου
 • Μαθητές παρελθόντων ετών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΛ
 • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ

Στην Β’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Όσοι προάγονται από την Α’ τάξη ΕΠΑΛ
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β ΄κύκλου ΤΕΕ
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα, από αυτήν του οικείου τίτλου σπουδών τους.

Στην Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ εγγράφονται:

 • Όσοι προάγονται από την Β’ τάξη ΕΠΑΛ
 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα
 • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εγγραφής που συμπληρώνεται στο Σχολείο
 • Πρωτότυπο Απολτήριο Γυμνασίου ή αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί τυπικό προσόν όπως ανεφέρθη παραπάνω στις προϋποθέσεις εγγραφής ή πιστοποιητικό της σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή, από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε.
 • Αστυνομική Ταυτότητα του κηδεμόνα
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή από τον δήμο ή την κοινότητα στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμένος ο μαθητής
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας του φοιτητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
 • Δύο Φωτογραφίες