Τομέας Πληροφορικής


Αυτή η παρουσίαση του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ , θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

 1. τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στην Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ ο μαθητής που θα επιλέξει τον Τομέα Πληροφορικής;
 2. τι θα μάθει σε αυτά το δύο χρόνια;
 3. τι θα μπορεί να κάνει έχοντας πάρει το Πτυχίο Πληροφορικής των ΕΠΑΛ;

 

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ έχει στόχο να εκπαιδεύσει εκείνους τους μαθητές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Να κάνουν διάγνωση απλών και συνηθισμένων βλαβών του υλικού και του λογισμικού ενός προσωπικού υπολογιστή καθώς επίσης και να εγκαθιστούν και να συντηρούν το λογισμικό συστήματος και το λογισμικό εφαρμογών.
 • Να εγκαθιστούν και να υποστηρίζουν βασικά εργαλεία και υπηρεσίες του Διαδικτύου (Internet).
 • Να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων στο Διαδίκτυο.
 • Να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές Πολυμέσων και να σχεδιάζουν ένα απλό Πληροφοριακό Σύστημα.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
‘Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

 • κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει

 • όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 • δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 Επιλέξτε μια εικόνα να ξεκινήσει η παρουσίαση

Οι διαφάνειες είναι από παρουσίαση του συναδέλφου Φίλιππου Κουτσάκα.