Εκπαιδευτική Επίσκεψη Τμημάτων Πληροφορικής


Τα τμήματα Πληροφορικής του Σχολείου μας πραγματοποίησαν Εκπαιδευτική Επίσκεψη  στην Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία -Διπλάρειος σχολή ΙΙΕΚ  και στην εταιρεία έρευνας αγοράς Zampple όπου έγινε ενημέρωση για εκπαίδειση μετά το ΕΠΑΛ και για την αγορά εργασίας .

βπ γπ διπλάρειος 6
βπ γπ διπλάρεος 4

βπ γπ διπλάρειος1

βγΠ 13Απρ16