Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών


Έφηβοι με φαντασία, δημιουργικότητα, επινοητικότητα, καλλιτεχνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη θα μπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα του Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ειδικότητα: Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπαρχόντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων μπορεί να εργάζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

 

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ειδικεύεται στο σχεδιασμός και την εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γραφίστα και μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, στη διαφήμιση, στις εκδόσεις και εκτυπώσεις, στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και σε κρατικούς δημόσιους οργανισμούς.

 

Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθός, και μετά από απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών και γλυπτικών μνημείων, καθώς και άλλων αντικειμένων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες.

 

Ειδικότητα: Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες στην παραγωγή ενδυματολογικών συνόλων και άλλων ειδών σύγχρονης μόδας και στην πώληση και προώθηση ειδών μόδας. Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή ενδυματολογικών συνόλων και άλλων συναφών με τον κλάδο προϊόντων, σε επιχειρήσεις που πωλούν και προωθούν προϊόντα μόδας και ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί στην κατασκευή ειδών ένδυσης και οικιακής χρήσης.

Εφαρμοσμένες Τέχνες