Α΄ Τάξη


Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Α? Τάξη είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Φυσική (2 ώρες),
 4. Χημεία (2 ώρες),
 5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), ( Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί ? Αρχές Δικαίου ? Κοινωνιολογία ),
 6. Ιστορία (1 ώρα),
 7. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
 9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
 10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

Στην ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες),
 2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες),
 3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες),
 4. ΣΕΠ ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

Στην ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

 1. Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες),
 2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες),
 3. ΣΕΠ ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες),

Στην ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

 1. Αγωγή Υγείας (3 ώρες),
 2. Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες),
 3. Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες),
 4. Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες),
 5. ΣΕΠ ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 6. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες),