Α΄ Τάξη


Οι μαθητές παρακολουθούν ωρολόγιο πρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδα.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Α’ Τάξη είναι τα εξής:

 1. Νέα Ελληνικά (4 ώρες),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Φυσικές Επιστήμες( 2 ώρες Φυσική, 1 ώρα Χημεία, 1 ώρα Βιολογία),
 4. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί, Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία),
 5. Ιστορία (1 ώρα),
 6. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
 8. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).
 9. Πληροφορική (2 ώρες)

Μαθήματα Προσανατολισμού:

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (2 ώρες),
 2. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας (2 ώρες),
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες),

Μαθήματα Επιλογής (Οι μαθητές επιλέγουν 3 από τα 5 μαθήματα, σύνολο 6 ώρες)

 1. Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες),
 2. Αρχές Οικονομίας(2 ώρες),
 3. Αγωγή Υγείας (2 ώρες),
 4. Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2 ώρες)
 5. Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής(2 ώρες)