Γ΄ Τάξη


Οι απόφοιτοι της Γ? Τάξης ΕΠΑΛ παίρνουν Απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με του Γενικού Λυκείου και Πτυχίο Επιπέδου 3.

Έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΤΕΙ με πανελλήνιες εξετάσεις σε 4 μαθήματα (ομάδα Α) ή στα ΑΕΙ με πανελλήνιες εξετάσεις σε 4 μαθήματα του ΓΕΛ ( ομάδα Β).

Όσοι μαθητές συνεχίσουν στη Δ? Τάξη (Μαθητείας) παίρνουν Πτυχίο επιπέδου 4 μετά από διαδικασίες πιστοποίησης. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα.