έρευνα



Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην εποχή της οικονομικής κρίσης Views: 14 Downloads: 87 Δήμητρα Στάγια, Γιώργος Ιορδανίδης Περίληψη Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 93 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 διερευνήθηκαν τα επίπεδα και οι πηγές του επαγγελματικού άγχους, της επαγγελματικής εξουθένωσης […]

Έρευνα: Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών ...