Β’ Τάξη


  ΝΕΑ Βιβλία του ΙΕΠ για ΕΠΑΛ ’15-’16 http://www.iep.edu.gr/index.php/el/2-uncategorised/315-2015-09-04-11-36-55 ΝΕΑ Προγράμματα Σπουδών ’15-’16 http://www.iep.edu.gr/images/%CE%91%CE%A0%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A6%CE%95%CE%9A_2010%CF%84%CE%92_16_09_2015.pdf

ΕΠΑΛ : Νέα μαθήματα, νέα προγράμματα σπουδών 2015-2016


Πληροφορική
Αυτή η παρουσίαση του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ , θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στην Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ ο μαθητής που θα επιλέξει τον Τομέα Πληροφορικής; τι θα μάθει σε αυτά το δύο χρόνια; τι θα μπορεί να κάνει έχοντας πάρει το […]

Τομέας Πληροφορικής