Εγγραφές 2020-2021


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, λόγω έναρξης των μαθημάτων τη 14η Σεπτεμβρίου 2020 διεξάγεται και Δ΄ φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021. Από τις 05 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 09.00 έως και τις 09 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 23.59, […]

Δ΄ φάση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ...