παιδιά


https://youtu.be/NkXFULOtuns  (video)  Κριτήρια διάγνωσης της αλαλίας : Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης DSM.IV(2), της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (American Psychiatric Association), τα κριτήρια διάγνωσης της αλαλίας είναι:  1. Διαρκής ανικανότητα λεκτικής επικοινωνίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου αυτή αναμένεται ως φυσικό γεγονός, όπως είναι το σχολείο.  2.Εμφάνιση της διαταραχής στο σχολικό ή […]

Επιλεκτική αλαλία – Selective Mutism (κριτήρια, video)