πιλοτικό


“Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” – πιλοτικό στο σχολείο μας Δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ, αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία (μεταξύ των οποίων και το Σχολείο μας) εικ. από http://www.edulll.gr/?p=33080      

“Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” – πιλοτικό στο σχολείο μας