ΠΣΔΓια κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

Οδηγίες εγγραφής μαθητών στο ΠΣΔ για την Εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευση