lab open day


Από την εκδήλωσή μας LΑB OPEN Day 2-6-2017 Ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, και όσους συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο!

LΑB OPEN Day 2-6-2017