Αρχική σελίδα

Δραστηριότητες

Επικοινωνία

Χρήσιμες συνδέσεις

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός (ΓΡΑ.ΣΥ)

 

Α τάξη
Εγγραφή
Κύκλοι ΕΠΑΛ

 

Β τάξη  Τομείς
Μαθήματα Γεν Παιδείας Β τάξης
Μηχανολογίας
Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικής
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πληροφορικής
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Γ τάξη  Ειδικότητες
Μαθήματα Γεν Παιδείας Γ τάξης
Ψυκτικών εγκ/σεων & Κλιματισμού
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Μηχανικών & ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
Γραφικών Τεχνών
Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ.
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Μετά το ΕΠΑΛ
Εισαγωγή στα ΑΕΙ ΤΕΙ
Στρατ. Σχολές
Αστυνομικές Σχολές
Ακαδ. Εμπορ. Ναυτικού
ΙΕΚ
Αγορά Εργασίας

 

Προγράμματα
Προγράμματα περιβαλλοντικής
Προγράμματα αγωγής Σταδιοδρομίας