Παρουσίαση Τομέα Πληροφορικής


ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ – Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, ασχολείται με την συναρμολόγηση, ανίχνευση βλαβών, επισκευή και λειτουργία των Η/Υ, πως και με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικών Συστημάτων (Windows, Linux, Android, κ.α.). Επίσης συναρμολογεί, εγκαθιστά, ρυθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει, τις περιφερειακές μονάδες των Η/Υ, όπως επίσης και τα Δίκτυα Η/Υ. Γενικά ασχολείται περισσότερο με το Υλικό (Hardware) των Η/Υ και των περιφερειακών τους.

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ
2 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο) 2Ε
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο) 2Ε
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ
6 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 4Ε
7 Ειδικά θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 4Ε
8 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Βασικές Δεξιότητες – Επαγγελματικές Προοπτικές – Βίντεο από ΕΟΠΠΕΠ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γ’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων H/Y, και την ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. Python, Java, Php). Μπορεί να εργαστεί πάνω στην Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet. Γενικά ασχολείται περισσότερο με τον προγραμματισμό (Software).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ
2 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο) 2Ε
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο) 2Ε
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στοΔιαδίκτυο 4Ε
7 Ειδικά θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 4Ε
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

Βασικές Δεξιότητες – Επαγγελματικές Προοπτικές – Βίντεο από ΕΟΠΠΕΠ

Οι απόφοιτοι του Τομέα Πληροφορικής μπορούν να εργαστούν σε:

  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής ή σε τμήματα Μηχανογράφησης αυτών.
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής, σε επιχειρήσειςπου προωθούν – πωλούν προϊόντα Ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
  • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, παραγωγής Τηλεπικοινωνιακού υλικού και Λογισμικού, εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου.
  • Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων, επιχειρήσεις που διαθέτουν Ιστοσελίδες (Web Sites) ή Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shops) στο Διαδίκτυο.
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες π.χ. γραφεία υποστήριξης και προώθησης Δικτυακού εξοπλισμού και Δικτυακών υπηρεσιών, καταστήματα συναρμολόγησης και επισκευής Η/Υ.
  • Έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους. (Εγγραφή στο Γ Εξάμηνο).
  • Μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα κατέχοντας ως επιπλέον προσόν την πιστοποίηση πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Mέσα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).
  • Στην Ευρώπη σήμερα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), υπάρχει σοβαρό έλλειµµα σε άτοµα µε υψηλού επιπέδου δεξιότητες Πληροφορικής, 400.000 φέτος, 800.000 αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά το 2020. H μεγαλύτερη κατηγορία θέσεων αφορά προγραµµατιστές. Η κατάσταση είναι αντίστοιχη και στον υπόλοιπο κόσμο (ΗΠΑ κ.λπ.).

Η σημασία της Πληροφορικής

Πηγή : http://www.afdemp.org/wp-content/uploads/2016/07/Presentation_LaunchAFDEmp.pdf