Σύνδρομο Asperger


Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger (Dr. Tonny Attwood) https://eidikospaidagogos.gr/katallila-plaisia-gia-paidia-me-syndromo-asoerger/ Το παιδί με σύνδρομο Asperger δεν παρουσιάζει το ίδιο προφίλ συμπεριφοράς και μαθησιακών ικανοτήτων με το παιδί που εμφανίζει την κλασική αυτιστική διαταραχή, με αποτέλεσμα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικές μονάδες γι’ αυτά τα παιδιά να μην αποτελούν […]

Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger