Χωρίς κατηγορία


Από τη Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

Eκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ...Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα της μη προσμετρούμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο(Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 1765/08-05-2020). Για τη μη προσμέτρηση των απουσιών των μαθητών θα πρέπει να ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ μια υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα που θα αναγράφεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει […]

Υπεύθυνη Δήλωση μη προσμέτρησης απουσιών Μαθητή/τριας λόγω Covid-19