Μαθήματα


3 ξεχωριστές έννοιες:Gamification, Game-based learning, Gaming Game-based learning refers to the use of specific games as learning tools, says Schmidt. Examples are Minecraft, SimCity, World of Warcraft or Portal 2. Gamification, defined in the 2014 Horizon Report, is the process of integrating ?game-like elements and mechanics, including quests, experience points, […]

Gamification, Game-based learning, Gaming


  ΝΕΑ Βιβλία του ΙΕΠ για ΕΠΑΛ ’15-’16 http://www.iep.edu.gr/index.php/el/2-uncategorised/315-2015-09-04-11-36-55 ΝΕΑ Προγράμματα Σπουδών ’15-’16 http://www.iep.edu.gr/images/%CE%91%CE%A0%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%A6%CE%95%CE%9A_2010%CF%84%CE%92_16_09_2015.pdf

ΕΠΑΛ : Νέα μαθήματα, νέα προγράμματα σπουδών 2015-2016