Ημερήσια αρχεία: 28 Ιουνίου 2020Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο με τις Σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν .Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να απευθυνθούν στο […]

Συμπλήρωση Μηχανογραφικών 2020