Πρόγραμμα Erasmus+ Values In Peace


Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Values In Peace, για την υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών και εθελοντών που συμμετέχει το σχολείο μας, η ομάδα των εθελοντών που συνεργαζόμαστε, παρουσίασε στο Facebook Hub στην Μαδρίτη, το workshop που δημιουργήσαμε για εφαρμογές πληροφορικής σε πλατφόρμες Android που έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση των ευάλωτων ομάδων αλλά και την διασύνδεση των ανθρώπων που οικειοθελώς αφιερώνουν την ζωή τους για να προσφέρουν.