Εγκύκλιοι για Εισαγωγή σε Στρατ. – Αστυν. Σχολές – Λιμενικό – Εμπορ. Ναυτικό 2022-2023