Συνάντηση του προγράμματος e-VET στην Πράγα!


Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA2, πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 9 Οκτώβρη η 3η συνάντηση των εταίρων του project e-VET, για την σύγχρονη εκμάθηση αγγλικής ορολογίας στις ειδικότητες, στην Πράγα της Τσεχίας! e-vet logon Το πρόγρ. e-VET ξεκίνησε τις εργασίες του στην Πράγα με τις παρουσιάσεις κάθε χώρας πάνω στις πιλοτικές εφαρμογές εκμάθησης αγγλικής ορολογίας, όπου η ελληνική εργασία αξιολογήθηκε ως το πρότυπο που θα ακολουθηθεί για την συνέχεια του έργου! ??????????e-vet helen ?????????? Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων AVAST, όπου και έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συζητήθηκε η σημασία των εργασιών μας και οι απαιτήσεις που έχει μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους από τους εργαζομένους, τους μαθητευόμενους της, αλλά και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα παράξουμε στο τέλος του έργου.   ?????????? ?????????? Το κλείσιμο των εργασιών έκανε απολογισμό πεπραγμένων και οριοθέτησε τα βήματα που θα ακολουθηθούν κι όρισε τις δύο επόμενες συναντήσεις, τον Ιανουάριο στην Σόφια της Βουλγαρίας και τον επόμενο Μάιο, στο σπίτι μας, την Αθήνα! ???????????????????????????????e-vet praga pra