Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2015Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Erasmus+ με το πρόγραμμα e-VET «English in Vocational Education & Training», ανακοινώνουμε τον διαγωνισμό για το λογότυπο του έργου, το οποίο θα επιλεγεί με online ψηφοφορία στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.e-vet.eu/index.php Αυτό το έγγραφο περιγράφει τους επίσημους κανόνες του Διαγωνισμού Λογότυπου που διοργανώθηκε από […]

Διαγωνισμός λογότυπου e-VET!


Στα πλαίσια της συμμετοχής του ΕΠΑΛ Καισαριανής στο πρόγραμμα «e-VET -Vocational English Training» 2014-TR01-KA202-01320 στα πλαίσια του Erasmus+ δράση ΚΑ2, οι συνάδελφοι Παπαζιάν Α. και Μακρής Α. ταξίδεψαν στην Άγκυρα της Τουρκίας στη 1η συνάντηση του project. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές και ένα κλίμα συνεργασίας αναπτύχθηκε, βάζοντας βάσεις για την […]

1η διεθνής συνάντηση του προγράμματος «e-VET» στα πλαίσια του ...«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και […]

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ...


Σύνδρομο Asperger Ένας πλήρης οδηγός – T. Atwood Στο βιβλίο αυτό ο διεθνούς φήμης κλινικός ψυχολόγος και ειδικός σε θέματα αυτισμού Tony Attwood περιγράφει αναλυτικά το σύνδρομο και δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικοι με σύνδρομο Asperger σε όλους τους τομείς της […]

Βιβλίο: Σύνδρομο Asperger Ένας πλήρης οδηγός